top of page

سالسا ایرانی

PERSIAN SALSA

را  آستانه...

مو قرمز، کک مک، نسل اول آمریکایی و یهودی-ایرانی؛ اشلی زارا جامعه ای را ایجاد کرده است که در آن افراد عجیب و غریب و پیچیده مورد استقبال قرار می گیرند. ساخت ژانر Dark-Pop; موسیقی پاپ خاورمیانه که برای دردمندان ساخته شده است. برای خودش و شخصیت‌هایی که به اندازه کافی شجاع هستند که دنبال کنند، او در مأموریتی است که به نسل خود آموزش دهد و شفا دهد تا حقایق خود را بگویند و از زندگی خود لذت ببرند نه اینکه صرفاً از آنها زنده بمانند. موسیقی پاپ ناهماهنگ و متاثر از ایرانیان زارا، گویی که ما را وارد جن گیری می کند، تاریک ترین شیاطین ما را روشن می کند، اما نه بدون سوزاندن شیاطین او روی صحنه تا دنیا ببیند. به مخاطبان ثابت کند که هیچ دردی ارزش یک زندگی را ندارد.

Project
bottom of page