top of page

بهتر  بهم ریختگی

تیتراژ LP احتمالاً یکی از آهنگ های مورد علاقه من است که تا به حال نوشته ام - قطعاً یکی از مهمترین آنهاست.

(این در مورد خانواده من است - اگرچه اکثر افرادی که آن را می شنوند فکر می کنند که این موضوع در مورد بعضی از عشق ها اشتباه است. با این گفته، تقریباً به هر نوع پویایی مربوط می شود، زیرا در مورد نحوه نشان دادن عشق در روابط است.)

 

عشق همیشه مثبت نیست عشق ناسالم می تواند شما را از آسیب و مسمومیت موجود کور کند. عشق باعث می شود فکر کنید که باید بمانید، در حالی که در واقعیت، زمان رفتن فرا رسیده است. 

متن آهنگ انتشار: 11.13.20

bottom of page